PH hesablamağın 3 yolu

Mündəricat:

PH hesablamağın 3 yolu
PH hesablamağın 3 yolu
Anonim

Gündəlik həyatda, pH tez -tez müəyyən bir ev əşyasının neytrallığını (və ya olmamasını) təsvir etmək üçün istifadə olunur. Elmdə, bir məhlulda olan ionların miqdarını ölçməkdir. Kimya və ya elm kursu alırsınızsa, konsentrasiyaya əsaslanaraq hesablamağı bilməlisiniz. Tənlikdən istifadə edərək pH hesablamağı öyrənin: pH = -log10⁡ [H3O+] { displaystyle { text {pH}} =-\ log _ {10} [{ text {H}} _ {3} { text {O}}^{+}]}

Passos

Método 1 de 3: Entendendo o pH

PH 1 -də hesablayın
PH 1 -də hesablayın

Addım 1. pH anlayışını anlayın

Bir məhlulun tərkibində olan hidrogen ionlarının konsentrasiyasını göstərir. Hidrogen ionlarının yüksək konsentrasiyası olduqda həll turşudur. Aşağı olduqda, öz növbəsində əsasdır - qələvi də deyilir. Hidronium olaraq da bilinən hidrogen ionları tez -tez kimyəvi olaraq H+{ displaystyle { text {H}}^{+}} olaraq yazılır.

ou H3O+{displaystyle {text{H}}_{3}{text{O}}^{+}}

 • Conheça a escala pH. Ela costuma estar representada indo de 0{displaystyle 0}
 • a 14{displaystyle 14}

  . Quanto menor o número, mais ácida a solução - e, quanto maior o número, mais básica ela é. O suco de laranja teria um pH de 2{displaystyle 2}

  , por exemplo, sendo bastante ácido. De modo oposto, a água sanitária tem um pH de 12{displaystyle 12}

  por sua alcalinidade. Os números mais intermediários são neutros, como a água, que tem um pH de 7{displaystyle 7}

 • Um nível de pH equivale a uma diferença de 10{displaystyle 10}
 • vezes. Ao se comparar os pHs 7{displaystyle 7}

  e 6{displaystyle 6}

  , por exemplo, o pH 6{displaystyle 6}

  é dez vezes mais ácido que o pH 7{displaystyle 7}

  . Da mesma forma, o pH 6{displaystyle 6}

  seria 100{displaystyle 100}

  vezes mais ácido que o pH 8{displaystyle 8}

PH 2 -də hesablayın
PH 2 -də hesablayın

Addım 2. Bir tənlikdə pH təyin edin

Ölçü mənfi loqarifma əsasında hesablanır. B { displaystyle { text {b}}} - ə əsaslanan mənfi loqarifma

indica simplesmente quantas vezes um número deve ser dividido por b{displaystyle {text{b}}}

até chegar em 1{displaystyle 1}

. A equação do pH pode ser escrita da seguinte maneira: pH=−log10⁡[H3O+]{displaystyle {text{pH}}=-\log _{10}[{text{H}}_{3}{text{O}}^{+}]}

 • Ela às vezes estará descrita como pH=−log10⁡[H+]{displaystyle {text{pH}}=-\log _{10}[{text{H}}^{+}]}
 • . Saiba apenas que independente de conter H3O+{displaystyle {text{H}}_{3}{text{O}}^{+}}

  ou H+{displaystyle {text{H}}^{+}}

  , a equação é a mesma.

 • Não é crucial ter um entendimento concreto do que é um logaritmo negativo para se calcular o pH. A maioria das calculadoras usadas no ensino médio e na universidade contém um botão logarítmico.
PH 3 -də hesablayın
PH 3 -də hesablayın

Addım 3. Konsentrasiya anlayışını anlayın

Bir məhlulun tərkibindəki hissəciklərin sayına aiddir. PH vəziyyətində, düsturun işləməsi üçün molar konsentrasiyasından istifadə etmək lazımdır. Molarite adlanan molar konsentrasiyası, hər litr məhlulun tərkibində həll olunan mol miqdarını ifadə edir. Ölçü vahidi litr başına moldur (mol/l { displaystyle { text {mol/l}}}

), também chamado de molar (M{displaystyle {text{M}}}

. Se estiver usando uma solução no laboratório, a concentração estará já escrita no rótulo. Ao lidar com uma tarefa de química, a concentração geralmente será dada no enunciado.

Método 2 de 3: Usando a concentração para calcular o pH

PH 4 -də hesablayın
PH 4 -də hesablayın

Addım 1. pH tənliyini xatırlayın

Aşağıdakı kimi yazılır> pH = −log10⁡ [H3O+] { displaystyle { text {pH}} =-\ log _ {10} [{ text {H}} _ {3} { text {O} }^{+}]}

{ displaystyle { text {pH}} =-\ log _ {10} [{ text {H}} _ {3} { text {O}}^{+}]} /></p>
<p>. Bu terminlərin hər birinin nəyi təmsil etdiyini bilmək çox vacibdir. Hansının konsentrasiya üçün istifadə edildiyinə diqqət yetirin. </p></p>
<h3> Kimyada kvadrat mötərizələr tez -tez göstərir PH 5 -də hesablayın
PH 5 -də hesablayın

Addım 2. Həqiqi konsentrasiyanı müəyyənləşdirin

Sual ifadəsini oxuyun və yenidən oxuyun. Turşu və ya əsas konsentrasiyasını təyin edin. Tənlikdə təmsil olunan məlum dəyərləri olan bütün tənliyi bir kağız parçasına yazın. Həmişə qarışmamaq üçün vahidləri daxil etməyi unutmayın.

 • Konsentrasiya 1, 05 × 10−5 M-ə bərabərdirsə { Displaystyle 1, 05 \ times 10^{-5} { text {M}}}

  , por exemplo, escreva a equação do pH da seguinte forma: pH=−log10⁡1, 05×10−5 M{displaystyle {text{pH}}=-\log _{10}1, 05\times 10^{-5} {text{M}}}

PH 6 -da hesablayın
PH 6 -da hesablayın

Addım 3. Tənliyi həll edin

Bunu həll edərkən elmi bir kalkulyatordan istifadə etməlisiniz. Əvvəlcə "+/− { displaystyle +{ text {/}}-} olaraq yazılan" mənfi "düyməsini basın.

{ displaystyle +{ text { /}}-} /></p>
<p>

^−5){displaystyle -5)}

{ displaystyle -5)} /></p>
<p> PH 7 -də hesablayın
PH 7 -də hesablayın

Addım 1. Məlum bilinməyənləri müəyyənləşdirin

Əvvəlcə pH tənliyini yazın. Sonra mövcud dəyərləri birbaşa düsturun altına yazaraq müəyyənləşdirin. PH 10, 1 { displaystyle 10, 1} olduğunu bilirsinizsə

, por exemplo, anote-o sob a equação.

PH 8 -də hesablayın
PH 8 -də hesablayın

Addım 2. Tənliyi yenidən sıralayın

Bu yenidən sıralama dərin bir cəbr anlayışı tələb edir. Konsentrasiyanı pH -dan hesablamaq üçün log10 { displaystyle \ log _ {10}} tərsinin olduğunu anlamalısınız.

{ displaystyle \ log _ {10}} /></p>
<p> dir <p> gücünə">

à potência de ({displaystyle (}

cada lado){displaystyle)}

{ Displaystyle)} /></p>
<p>. Beləliklə, <p> gücünə">

são inversos entre si e se cancelam mutuamente.

 • Como exemplo, pH=−log10⁡[H3O+]{displaystyle {text{pH}}=-\log _{10}[{text{H}}_{3}{text{O}}^{+}]}
 • se tornará [H3O+]=10−pH{displaystyle [{text{H}}_{3}{text{O}}^{+}]=10^{-{text{pH}}}}

  . O pH poderá então ser preenchido como 10, 1{displaystyle 10, 1}

PH Adım 9 -da hesablayın
PH Adım 9 -da hesablayın

Addım 3. Tənliyi həll edin

Tərs bir logarifma ilə işləyərkən, hesablama prosesi olduqca özünəməxsus hala gəlir. Qeydin 10 { displaystyle 10} ilə çarpma növü olduğunu unutmayın

. Para inserir a equação, pressione 10{displaystyle 10}

10 /></p>
<p>. Sonra eksponent düyməsini basın <p>. Basın"> 10 /></p>
<p> <p>"> { Displaystyle 10, 1} /></p>
<p>

ou 7, 943×10−11{displaystyle 7, 943\times 10^{-11}}

. Isso significa que a concentração analisada equivale a 7, 943×10−11 M{displaystyle 7, 943\times 10^{-11} {text{M}}}

PH 10 -da hesablayın
PH 10 -da hesablayın

Addım 4. Tapılan cavabı düşünün

Neytral pH 7 { displaystyle 7}

é igual à concentração de íons hidrônio de 10−7 m{displaystyle 10^{-7} {text{m}}}

. a solução com ph 10, 1{displaystyle 10, 1}

é básica, de modo que conterá uma quantidade menor de íons hidrônio. ao observar a resposta, 7, 943×10−11{displaystyle 7, 943\times 10^{-11}}

, você notará se tratar de um número bem menor que 10−7{displaystyle 10^{-7}}

, indicando que a resposta faz pleno sentido.

dicas

Mövzu ilə populyardır