Kvadratın diaqonalını hesablamağın 3 yolu

Mündəricat:

Kvadratın diaqonalını hesablamağın 3 yolu
Kvadratın diaqonalını hesablamağın 3 yolu
Anonim

Kvadratın diaqonalı, bir küncündən qarşı küncünə qədər olan məsafədir. Bu ölçünü tapmaq üçün d = l2 { displaystyle d = l { sqrt {2}}} düsturundan istifadə edə bilərsiniz.

, onde l{displaystyle l}

equivale ao comprimento de um lado do quadrado. Às vezes, no entanto, pode ser preciso descobrir o comprimento da diagonal quando se sabe outro valor, como o perímetro ou a área do quadrado. Nesses casos, primeiro é preciso usar uma fórmula diferente para que você possa descobrir o valor do lado do quadrado antes de usar a fórmula da diagonal.

Passos

Método 1 de 3: Calculando a diagonal com o comprimento do lado

Kvadratın diaqonalını hesablayın Adım 1
Kvadratın diaqonalını hesablayın Adım 1

Addım 1. Meydanın bir tərəfinin uzunluğunu tapın

Bu dəyər çox güman ki, təmin ediləcək. Real həyatda bir kvadrat ilə işləyirsinizsə, uzunluğu ölçmək üçün bir hökmdar və ya ölçü lentindən istifadə edin. Kvadratın bütün tərəfləri bərabər olduğu üçün onlardan hər hansı birini ölçə bilərsiniz. Meydanın bir tərəfinin uzunluğunu bilmirsinizsə, bu üsuldan istifadə edə bilməzsiniz.

Məsələn, tərəflərində 2 düym uzunluğunda bir kvadratın diaqonalını tapmaq lazım ola bilər

Kvadratın diaqonalını hesablayın Adım 2
Kvadratın diaqonalını hesablayın Adım 2

Addım 2. d = l2 { displaystyle d = l { sqrt {2}}} formulunu yığın

Nessa fórmula, d{displaystyle d}

equivale ao comprimento da diagonal, e l{displaystyle l}

equivale ao valor do lado do quadrado.

 • Essa fórmula é derivada do Teorema de Pitágoras (a2+b2=c2){displaystyle a^{2}+b^{2}=c^{2})}
 • . Uma diagonal divide um quadrado em dois triângulos retângulos, portanto você pode usar o valor do lado dele para encontrar o comprimento da diagonal, ou seja, a hipotenusa do triângulo retângulo.

Kvadratın diaqonalını hesablayın Adım 3
Kvadratın diaqonalını hesablayın Adım 3

Addım 3. Kvadrat tərəfin uzunluğunu düstura daxil edin

L { displaystyle l} dəyişənini dəyişdirməyi unutmayın

 • Por exemplo, se o comprimento do lado do quadrado é de 5 cm, a fórmula vai ficar assim:

  d=52{displaystyle d=5{sqrt {2}}}

Kvadratın diaqonalını hesablayın Adım 4
Kvadratın diaqonalını hesablayın Adım 4

Addım 4. Yan uzunluğu 2 { displaystyle { sqrt {2}}} ilə vurun

O resultado vai ser o comprimento da diagonal. É melhor usar uma calculadora para que você obtenha um resultado mais preciso. Caso não tenha uma calculadora, você pode arredondar o valor para 2{displaystyle {sqrt {2}}}

1, 414.

 • Por exemplo, caso esteja calculando a diagonal de um quadrado com lados de 5 cm, a fórmula vai ser a seguinte:

  d=52{displaystyle d=5{sqrt {2}}}

  d=7, 07{displaystyle d=7, 07}

  Sendo assim, a diagonal do quadrado é de 7, 07 cm.

Método 2 de 3: Calculando a diagonal com o valor do perímetro

Kvadratın diaqonalını hesablayın Adım 5
Kvadratın diaqonalını hesablayın Adım 5

Addım 1. Kvadratın perimetri üçün düsturu yığın

Düstur P = 4l { displaystyle P = 4l}

, onde P{displaystyle P}

equivale ao perímetro do quadrado, e l{displaystyle l}

equivale ao comprimento do lado dele.

 • Este Método somente pode ser usado se você tem o valor do perímetro.
 • Para encontrar o comprimento da diagonal, primeiramente é preciso encontrar o comprimento de um lado do quadrado, então você vai precisar usar a fórmula do perímetro e encontrar o valor de l{displaystyle l}
Kvadratın diaqonalını hesablayın Adım 6
Kvadratın diaqonalını hesablayın Adım 6

Addım 2. Kvadrat perimetri uzunluğunu düstura daxil edin

P { displaystyle P} dəyişənini dəyişdirməyi unutmayın

 • Por exemplo, se o perímetro do quadrado tem 20 cm, a fórmula vai ficar assim:

  20=4l{displaystyle 20=4l}

Kvadratın diaqonalını hesablayın Addım 7
Kvadratın diaqonalını hesablayın Addım 7

Addım 3. l { displaystyle l} dəyərini tapın

Para isso, divida cada lado da equação por 4. O resultado vai ser o comprimento de um lado do quadrado.

 • Por exemplo:

  20=4l{displaystyle 20=4l}

  204=4l4{displaystyle {frac {20}{4}}={frac {4l}{4}}}

  5=l{displaystyle 5=l}

Kvadratın diaqonalını hesablayın Adım 8
Kvadratın diaqonalını hesablayın Adım 8

Addım 4. d = l2 { displaystyle d = l { sqrt {2}}} formulunu yığın

Nesta fórmula, d{displaystyle d}

equivale ao comprimento da diagonal, e l{displaystyle l}

equivale ao valor do lado do quadrado.

 • Essa fórmula é derivada do Teorema de Pitágoras (a2+b2=c2){displaystyle a^{2}+b^{2}=c^{2})}
 • . Uma diagonal divide um quadrado em dois triângulos retângulos, portanto você pode usar o valor do lado dele para encontrar o comprimento da diagonal, ou seja, a hipotenusa do triângulo retângulo.

Kvadratın diaqonalını hesablayın Adım 9
Kvadratın diaqonalını hesablayın Adım 9

Addım 5. Kvadrat tərəfin uzunluğunu düstura daxil edin

L { displaystyle l} dəyişənini dəyişdirməyi unutmayın

 • Por exemplo, se o comprimento do lado do quadrado é de 5 cm, a fórmula vai ficar assim:

  d=52{displaystyle d=5{sqrt {2}}}

Kvadratın diaqonalını hesablayın Adım 10
Kvadratın diaqonalını hesablayın Adım 10

Addım 6. Yan uzunluğunu 2 { displaystyle { sqrt {2}}} ilə vurun

O resultado vai ser o comprimento da diagonal. É melhor usar uma calculadora para que você obtenha um resultado mais preciso. Caso não tenha uma calculadora, você pode arredondar o valor para 2{displaystyle {sqrt {2}}}

1, 414.

 • Por exemplo, caso esteja calculando a diagonal de um quadrado com lados de 5 cm, a fórmula vai ser a seguinte:

  d=52{displaystyle d=5{sqrt {2}}}

  d=7, 07{displaystyle d=7, 07}

  Sendo assim, a diagonal do quadrado é de 7, 07 cm.

Método 3 de 3: Calculando a diagonal com valor da área

Kvadratın diaqonalını hesablayın Adım 11
Kvadratın diaqonalını hesablayın Adım 11

Addım 1. Meydanın sahəsi üçün formulu yığın

Düstur A = l2 { displaystyle A = l^{2}}

, onde A{displaystyle A}

equivale ao valor da área do quadrado, e l{displaystyle l}

equivale ao comprimento do lado do quadrado.

 • Este Método somente pode ser usado se você tem o valor da área.
 • Para encontrar o comprimento da diagonal, primeiramente é preciso encontrar o comprimento de um lado do quadrado, então você vai precisar usar a fórmula da área e encontrar o valor de l{displaystyle l}
Kvadratın diaqonalını hesablayın Adım 12
Kvadratın diaqonalını hesablayın Adım 12

Addım 2. Sahə ölçüsünü düstura daxil edin

A { displaystyle A} dəyişənini dəyişdirməyi unutmayın

 • Por exemplo, se a área do quadrado tem 25 cm, a fórmula vai ficar assim:

  25=l2{displaystyle 25=l^{2}}

Kvadratın diaqonalını hesablayın Adım 13
Kvadratın diaqonalını hesablayın Adım 13

Addım 3. l { displaystyle l} dəyərini tapın

Para isso, encontre a raiz quadrada da área. O resultado vai ser o comprimento de um lado do quadrado. Para encontrar a raiz quadrada, use uma calculadora. Caso precise calculá-la à mão, leia este artigo.

 • Por exemplo:

  25=l2{displaystyle 25=l^{2}}

  25=l2{displaystyle {sqrt {25}}={sqrt {l^{2}}}}

  5=l{displaystyle 5=l}

Kvadratın diaqonalını hesablayın Adım 14
Kvadratın diaqonalını hesablayın Adım 14

Addım 4. d = l2 { displaystyle d = l { sqrt {2}}} formulunu yığın

Nesta fórmula, d{displaystyle d}

equivale ao comprimento da diagonal, e l{displaystyle l}

equivale ao valor do lado do quadrado.

 • Essa fórmula é derivada do Teorema de Pitágoras (a2+b2=c2){displaystyle a^{2}+b^{2}=c^{2})}
 • . Uma diagonal divide um quadrado em dois triângulos retângulos, portanto você pode usar o valor do lado dele para encontrar o comprimento da diagonal, ou seja, a hipotenusa do triângulo retângulo.

Kvadratın diaqonalını hesablayın Adım 15
Kvadratın diaqonalını hesablayın Adım 15

Addım 5. Kvadrat tərəfin uzunluğunu düstura daxil edin

L { displaystyle l} dəyişənini dəyişdirməyi unutmayın

 • Por exemplo, se o comprimento do lado do quadrado é de 5 cm, a fórmula vai ficar assim:

  d=52{displaystyle d=5{sqrt {2}}}

Kvadratın diaqonalını hesablayın Adım 16
Kvadratın diaqonalını hesablayın Adım 16

Addım 6. Yan uzunluğunu 2 { displaystyle { sqrt {2}}} ilə vurun

o resultado vai ser o comprimento da diagonal. *é melhor usar uma calculadora para que você obtenha um resultado mais preciso. caso não tenha uma calculadora, você pode arredondar o valor para 2{displaystyle {sqrt {2}}}

1, 414.

 • por exemplo, caso esteja calculando a diagonal de um quadrado com lados de 5 cm, a fórmula vai ser a seguinte:

  d=52{displaystyle d=5{sqrt {2}}}

  d=7, 07{displaystyle d=7, 07}

  sendo assim, a diagonal do quadrado é de 7, 07 cm.

Mövzu ilə populyardır