Bir almazın perimetrini tapmağın 3 yolu

Mündəricat:

Bir almazın perimetrini tapmağın 3 yolu
Bir almazın perimetrini tapmağın 3 yolu
Anonim

Almaz bir neçə fərqli xüsusiyyətə malik dörd tərəfli bir fiqurdur. Bu xüsusiyyətlər perimetri müxtəlif yollarla hesablamağa imkan verir. Almazın dörd tərəfinin hamısı bərabər uzunluğa malik olduğundan, yalnız bir tərəfini ölçsəniz, ətrafı öyrənə bilərsiniz. Bununla birlikdə, həndəsə və trigonometriyadan istifadə edərək, almazın tərəflərinin dəyərini bilmədən də ətrafı kəşf etmək mümkündür.

addımlar

Metod 1 /3: Yan Uzunluqdan istifadə

Bir Rombun Perimetrini Tapın Adım 1
Bir Rombun Perimetrini Tapın Adım 1

Addım 1. Almaz perimetri formulunu yığın

Müəyyən edilməsinə görə, almazın bütün tərəfləri eyni uzunluğa malik olduğundan, formula P = 4L { displaystyle P = 4L}

, onde P{displaystyle P}

equivale ao perímetro e L{displaystyle L}

equivale ao comprimento de um dos lados.

 • Você também pode usar a fórmula P=L+L+L+L{displaystyle P=L+L+L+L}
 • , já que o perímetro de um polígono equivale à soma de seus lados.

 • Se você sabe que nem todos os lados da figura possuem a mesma medida, então ela não é um losango, portanto não é possível usar essa fórmula.
 • Caso você não saiba o comprimento de qualquer lado do losango, então não é possível usar este Método.
 • Um quadrado é um tipo especial de losango, com quatro ângulo de 90 graus.
Bir Rombun Perimetrini tapın Adım 2
Bir Rombun Perimetrini tapın Adım 2

Addım 2. Formuldakı almaz tərəfinin uzunluğunu dəyişdirin

Perimetr düsturundan istifadə edərkən L { displaystyle L} dəyişənini əvəz edin

 • Por exemplo, se a lateral do losango tiver 4 m, a fórmula vai ficar assim: P=4(4){displaystyle P=4(4)}
Bir Rombun Perimetrini tapın Adım 3
Bir Rombun Perimetrini tapın Adım 3

Addım 3. P { displaystyle P} dəyərini tapın

Para isso, multiplique L{displaystyle L}

por 4.

 • Por exemplo:

  P=4(4){displaystyle P=4(4)}

  P=16{displaystyle P=16}

  . Sendo assim, o perímetro do losango é de 16m{displaystyle 16m}

Método 2 de 3: Usando o comprimento das diagonais

Bir Rombun Perimetrini tapın Adım 4
Bir Rombun Perimetrini tapın Adım 4

Addım 1. Diqqət yetirin ki, almazın iki diaqonalında dörd uyğun üçbucaq yaranır

Bu üçbucaqlardan birini təsvir edin. Almazın bir tərəfinin uzunluğunu tapmaq üçün istifadə edəcəksiniz.

Üçbucaqlar uyğun gəldiyindən, hansının ətrafında gəzdiyinizin əhəmiyyəti yoxdur

Bir Rombun Perimetrini tapın Adım 5
Bir Rombun Perimetrini tapın Adım 5

Addım 2. Üçbucağın 90 dərəcə bucağını müəyyənləşdirin

Almazın iki diaqonalı dik olduğundan üçbucağın mərkəz bucağı 90 dərəcə olacaq.

Bir Rombun Perimetrini tapın Adım 6
Bir Rombun Perimetrini tapın Adım 6

Addım 3. Üçbucağın hipotenuzunu etiketləyin

Hipotenuz 90 dərəcə bucağın əks tərəfidir. Adətən c { displaystyle c} hərfi ilə müəyyən edilir

 • A hipotenusa do triângulo equivale à lateral do losango. Sendo assim, ao encontrar o comprimento de c{displaystyle c}
 • , você vai saber o comprimento de um dos lados do losango.

Bir Rombun Perimetrini tapın Adım 7
Bir Rombun Perimetrini tapın Adım 7

Addım 4. Üçbucağın digər iki tərəfini etiketləyin

Adətən a { displaystyle a} hərfləri ilə tanınırlar.

e b{displaystyle b}

Bir Rombun Perimetrini tapın Adım 8
Bir Rombun Perimetrini tapın Adım 8

Addım 5. A { displaystyle a} tərəfinin uzunluğunu tapın

Para fazer isso, divida o comprimento da diagonal que passa por a{displaystyle a}

pelo número 2. Identifique o comprimento do lado do triângulo.

 • Como as diagonais do losango cruzam uma com a outra, é possível saber que o comprimento de qualquer lado da intersecção vai ser igual. Visto que o lado a{displaystyle a}
 • vale metade do comprimento da diagonal, você pode encontrar o comprimento dividindo a diagonal pela metade.

 • Por exemplo, se o lado a{displaystyle a}
 • passa pela diagonal que tem 12 metros de comprimento, você pode encontrar o comprimento dele calculando:

  a=122{displaystyle a={frac {12}{2}}}

  a=6{displaystyle a=6}

Bir Rombun Perimetrini Tapın Adım 9
Bir Rombun Perimetrini Tapın Adım 9

Addım 6. b { displaystyle b} tərəfinin uzunluğunu tapın

Para fazer isso, divida o comprimento da diagonal que passa por b{displaystyle b}

pelo número 2. Identifique o comprimento do lado do triângulo.

 • Por exemplo, se o lado b{displaystyle b}
 • passa pela diagonais que tem 16 metros de comprimento, você pode encontrar o comprimento dele calculando:

  b=162{displaystyle b={frac {16}{2}}}

  b=8{displaystyle b=8}

Bir Rombun Perimetrini tapın Adım 10
Bir Rombun Perimetrini tapın Adım 10

Addım 7. Pifaqor Teoremini toplayın

Bu teorem a2+b2 = c2 { displaystyle a^{2}+b^{2} = c^{2}} olduğunu bildirir

. Essa é uma fórmula geométrica básica para encontrar o comprimento dos lados de um triângulo retângulo.

Bir Rombun Perimetrini Tapın Adım 11
Bir Rombun Perimetrini Tapın Adım 11

Addım 8. Üçbucağın bilinən dəyərlərini Pifaqor Teoreminə qoyun

Dəyişən dəyərləri { displaystyle a} ilə əvəz edin

e b{displaystyle b}

, mas a ordem não importa devido à propriedade comutativa delas.

 • Por exemplo, se a=6{displaystyle a=6}
 • e b=8{displaystyle b=8}

  , a equação vai ficar assim: 62+82=c2{displaystyle 6^{2}+8^{2}=c^{2}}

Bir Rombun Perimetrini tapın Adım 12
Bir Rombun Perimetrini tapın Adım 12

Addım 9. c { displaystyle c} dəyərini tapın

Para fazer isso, eleve as variáveis a{displaystyle a}

e b{displaystyle b}

ao quadrado, some-as e encontre a raiz quadrada da soma.

 • Por exemplo:

  62+82=c2{displaystyle 6^{2}+8^{2}=c^{2}}

  36+64=c2{displaystyle 36+64=c^{2}}

  100=c2{displaystyle 100=c^{2}}

  100=c2{displaystyle {sqrt {100}}={sqrt {c^{2}}}}

  10=c{displaystyle 10=c}

Bir Rombun Perimetrini Tapın Adım 13
Bir Rombun Perimetrini Tapın Adım 13

Addım 10. c { displaystyle c} vurun

por 4.

Como a hipotenusa é igual à lateral do losango, para encontrar o perímetro do losango, substitua a variável c{displaystyle c}

na fórmula do perímetro, sendo ela P=4L{displaystyle P=4L}

, onde L{displaystyle L}

equivale ao valor do lado do losango. Nesse caso, ela é o mesmo valor encontrado para c{displaystyle c}

 • Por exemplo: P=4L{displaystyle P=4L}
 • P=4(10){displaystyle P=4(10)}

  P=40{displaystyle P=40}

Bir Rombun Perimetrini Tapın Adım 14
Bir Rombun Perimetrini Tapın Adım 14

Addım 11. Son cavabı yazın

Doğru ölçü vahidini daxil etməyi unutmayın.

Məsələn, 12 m və 16 m diaqonallı bir almazın perimetri 40 m

Metod 3 /3: Çapraz və Bucaqdan istifadə

Bir Rombun Perimetrini Tapın Adım 15
Bir Rombun Perimetrini Tapın Adım 15

Addım 1. Əgər hələ də müəyyən edilməyibsə, almazın zirvələrini etiketləyin

İstədiyiniz dəyişənləri onlara verin

 • Künclər almazın küncləridir.
 • Məsələn, A { displaystyle A} dəyişənlərindən istifadə edə bilərsiniz.

  , B{displaystyle B}

  , C{displaystyle C}

  eD{displaystyle D}

Bir Rombun Perimetrini Tapın Adım 16
Bir Rombun Perimetrini Tapın Adım 16

Addım 2. Diqqət yetirin ki, almazın iki diaqonalı dörd uyğun üçbucaq yaradır

Bu üçbucaqlardan birini təsvir edin. Almazın bir tərəfinin uzunluğunu tapmaq üçün istifadə edəcəksiniz.

 • Üçbucaqlar uyğun gəldiyindən, hansının ətrafında getdiyinizin əhəmiyyəti yoxdur; lakin, sadəlik üçün, almazın məlum bucağını paylaşan üçbucağı seçin.
 • Məsələn, DAB { displaystyle DAB} bucağını bilirsinizsə

  tem 70 graus, então opte pelo triângulo que inclua o ponto A.

Bir Rombun Perimetrini Tapın Adım 17
Bir Rombun Perimetrini Tapın Adım 17

Addım 3. Üçbucağın 90 dərəcə bucağını müəyyənləşdirin

Almazın iki diaqonalı dik olduğundan üçbucağın mərkəz bucağı 90 dərəcə olacaq. Bu bucaq müəyyən edilməyibsə, onu E { displaystyle E} etiketləyin

Bir Rombun Perimetrini Tapın Adım 18
Bir Rombun Perimetrini Tapın Adım 18

Addım 4. EAB açı ölçüsünü təyin edin { displaystyle EAB}

Lembre-se de que as diagonais do losango cruzam seus vértices. Então, caso você saiba a medida do ângulo DAB{displaystyle DAB}

do losango, divida-o ao meio para encontrar a medida do ângulo EAB{displaystyle EAB}

do triângulo. Identifique os graus desse ângulo no triângulo.

 • Este método não vai funcionar caso você não saiba a medida de ao mesmo um vértice do losango.
 • Por exemplo, você sabe que o ângulo DAB{displaystyle DAB}
 • tem 70 graus, então o ângulo EAB{displaystyle EAB}

  do triângulo é metade, ou seja, 35 graus.

Bir Rombun Perimetrini Tapın Adım 19
Bir Rombun Perimetrini Tapın Adım 19

Addım 5. Qalan bucaq ölçüsünü təyin edin

Unutmayın ki, üçbucağın daxili açılarının cəmi 180 dərəcədir. Beləliklə, iki bucağın ölçüsünü bilirsinizsə, üçüncüsünü tapmaq üçün çıxartın. Üçbucaqdakı bu bucağın dərəcələrini müəyyənləşdirin.

 • Məsələn, AEB { displaystyle AEB} bucağını bilirsiniz

  mede 90 graus e que o ângulo EAB{displaystyle EAB}

  mede 35 graus. Para encontrar o terceiro ângulo, some os dois ângulos conhecidos e depois subtraia esse valor no número 180.

  90+35=125{displaystyle 90+35=125}

  180−125=55{displaystyle 180-125=55}

  Sendo assim, o ângulo ABE{displaystyle ABE}

  mede 55 graus.

Bir Rombun Perimetrini tapın Adım 20
Bir Rombun Perimetrini tapın Adım 20

Addım 6. Üçbucağın bir tərəfinin uzunluğunu təyin edin

Bunu etmək üçün, diaqonalın uzunluğunu 2 sayına bölün. Üçbucağın tərəfinin uzunluğunu müəyyənləşdirin.

 • Diamond diaqonalları bir -birini kəsdiyindən, kəsişmənin hər iki tərəfinin uzunluğunun bərabər olacağını söyləyə bilərsiniz.
 • Almazın ən azı bir diaqonalının uzunluğunu bilmirsinizsə bu üsul işləməyəcək.
 • Məsələn, diaqonal AC { displaystyle AC} bilirsinizsə

  mede 16 cm, divida 16 ao meio para encontrar o comprimento do lado AE{displaystyle AE}

  do triângulo. 16÷2=8{displaystyle 16\div 2=8}

  , então o lado AE{displaystyle AE}

  mede 8cm{displaystyle 8cm}

Bir Rombun Perimetrini tapın Adım 21
Bir Rombun Perimetrini tapın Adım 21

Addım 7. Sinüs və kosinus əlaqəsini təyin edin

Sinus və ya kosinusun istifadəsi, bildiyiniz üçbucağın hansı tərəf və ya bucaq ölçülərindən asılı olacaq. Daha çox məlumat üçün Sağ Üçbucaqdakı Trigonometriyanı Necə İstifadə etməyi oxuyun.

 • Bucağın əks tərəfinin uzunluğunu bilirsinizsə, sinusu istifadə edin. Sin⁡ (θ) = Oppositeh { displaystyle \ sin ( theta) = { frac {Qarşı} {h}}} münasibətini toplayın

  , onde θ{displaystyle \theta }

  \ teta /></p>
<p> bucağın ölçüsüdür,

  é o valor da hipotenusa.

 • Se você sabe o comprimento do lado adjacente ao ângulo, use o cosseno. Monte a relação cos⁡(θ)=Adjacenteh{displaystyle \cos(theta)={frac {Adjacente}{h}}}
 • , onde θ{displaystyle \theta }

  \ teta /></p>
<p> bucağın ölçüsüdür,

  é o valor da hipotenusa.

 • Por exemplo, se você sabe que o ângulo EAB{displaystyle EAB}
 • do triângulo mede 35 graus e o lado adjacente mede 8 cm, use o cosseno:

  cos⁡(35)=8h{displaystyle \cos(35)={frac {8}{h}}}

Bir Rombun Perimetrini Tapın Adım 22
Bir Rombun Perimetrini Tapın Adım 22

Addım 8. Hipotenuzun uzunluğunu tapmaq üçün boncuğu həll edin

Hipotenuzun uzunluğu da almazın bir tərəfinin uzunluğudur, buna görə də almazın perimetrini tapmaq üçün bu ölçüyə ehtiyacınız var.

 • Misal üçün:

  cos⁡ (35) = 8saat { displaystyle \ cos (35) = { frac {8} {h}}}

  0, 819=8h{displaystyle 0, 819={frac {8}{h}}}

  0, 819h=8{displaystyle 0, 819h=8}

  0, 819h0, 819=80, 819{displaystyle {frac {0, 819h}{0, 819}}={frac {8}{0, 819}}}

  h=9, 768{displaystyle h=9, 768}

  Sendo assim, o comprimento da hipotenusa do lado AB{displaystyle AB}

  tem cerca de 9, 768 cm.

Bir Rombun Perimetrini Tapın Adım 23
Bir Rombun Perimetrini Tapın Adım 23

Addım 9. Hipotenuzun uzunluğunu 4 -ə vurun

Hipotenuz almazın tərəfi ilə eyni olduğundan, almazın perimetrini tapmaq üçün h { displaystyle h} dəyişənini əvəz edin.

na fórmula do perímetro, sendo ela P=4L{displaystyle P=4L}

, onde L{displaystyle L}

equivale ao valor do lado do losango. Neste caso, ela é o mesmo valor encontrado para h{displaystyle h}

 • Por exemplo:

  P=4L{displaystyle P=4L}

  P=4(9, 768){displaystyle P=4(9, 768)}

  P=39, 072{displaystyle P=39, 072}

Bir Rombun Perimetrini tapın Adım 24
Bir Rombun Perimetrini tapın Adım 24

Addım 10. Son cavabı yazın

Sinus və kosinus ölçmələrini yuvarlaqlaşdırdığınız üçün son cavab təxmini bir dəyər olacaq. Doğru ölçü vahidini daxil etməyi unutmayın.

 • Məsələn, DAB { displaystyle DAB} açılı bir almaz

  de 70 graus e diagonal ac{displaystyle ac}

  de 16 cm tem um perímetro de cerca de 39 cm.

dicas

Mövzu ilə populyardır